Rada Osiedla Górne w Pile

Projekt logo dla Rady Osiedla Górne w Pile – kolejny element identyfikacji wizualnej istniejącej od 2005 roku Rady Osiedla, bazuje na herbie miasta na który naniesiony został zarys granic administracyjnych z wyróżnieniem osiedla Górne.

Projekt logo dla Rady Osiedla Górne w Pile – kolejny element identyfikacji wizualnej istniejącej od 2005 roku Rady Osiedla, bazuje na herbie miasta na który naniesiony został zarys granic administracyjnych z wyróżnieniem osiedla Górne.