doradca ADR

Współpraca z doradcą do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych jest obecnie wymagana dla każdej z firm mającej styczność z transportem materiałów niebezpiecznych: nadawcy, odbiorcy i przewoźnika. Rolą doradcy jest pomoc i kontrola realizacji przepisów zawartych m.in. w konwencji ADR, sporządzanie raportów powypadkowych i rocznych oraz szkolenie pracowników firmy.

Kwalifikacje doradcy ADR potwierdza świadectwo wystawiane przez Transportowy Dozór Techniczny po pomyslnym zdaniu egzaminu na doradcę.

Od września 2015 roku posiadam świadectwo Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych nr 933/2015  i oferuję pełny zakres usług, m.in.:

  • kontrola zgodności realizacji przewozu z wymaganiami konwencji ADR
  • szkolenia dla pracowników firmy
  • roczne raporty z transportu materiałów niebezpiecznych
  • raporty powypadkowe
  • przygotowanie planów ochrony oraz instrukcji pisemnych

Zapraszam do kontaktu!