Kariera zawodowa

Moją karierę zawodową można podzielić na dwa główne nurty: w ochronie (zakończoną) oraz  w transporcie drogowym (również zakończoną). Do tego dochodzi też działalność non-profit.

Inwestowanie.
To dziedzina, która towarzyszy mi już bez mała dekadę, choć z bardzo różną intensywnością. Zaczęło się w I połowie 2007 roku, potem była przerwa by ponownie ruszyć od 2012 roku. Od października 2016 roku to moje główne źródło utrzymania, a więcej szczegółów na ten temat zawiera mój blog: Prywatny INV€$TOR na który serdecznie zapraszam!

Transport.
Działalność w tej branży rozpocząłem od grudnia 2010 roku zajmując stanowisko Junior Agent Customer Care & Operations w firmie Roberts Europe sp. z o.o. – polskim oddziale paneuropejskiej firmy o holenderskim rodowodzie: Roberts Europe. W maju 2012 roku Roberts Europe zostało przejęte przez francuską firmę Flash Europe. W nowych strukturach zająłem samodzielne stanowisko Customer Service Agent, które piastowałem do połowy maja 2016 roku.
Od 16 maja 2016 roku pracuję w firmie Logfret Poland, gdzie otrzymałem stanowisko kierownika spedycji ekspresowej. Do moich głównych zadań należy wdrożenie produktu do portfolio usług oferowanych przez firmę. W dniu 15 października 2016 zakończyłem współpracę ze spółką Logfret Poland. Na chwilę obecną nie planuję podejmować dalszego zatrudnienia w zakresie tzw. etatu.
Prócz praktyki, posiadam również wiedzę teoretyczną o branży TSL zdobytą podczas studiów na Uczelni Warszawskiej, na kierunku ekonomia ze specjalizacją logistyka i transport. We wrześniu 2015 uzyskałem świadectwo Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych nr 933/2015.

Ochrona.
Karierę w tym zawodzie rozpocząłem we wrześniu 2005 roku od pracy dodatkowej podczas studiów w Szczecinie, gdzie trafiłem do ochrony fizycznej Galerii Centrum, Multikina oraz okazyjnie w Domu Kultury Słowianin. Rok później, w maju 2006 roku, udało mi się wyjechać do Wielkiej Brytanii, gdzie poprzez agencję pracy Data Resources Limited świadczyłem usługi ochroniarskie między innymi dla Queen Mary University of London Mile End campus, King’s Colleg London Guy’s Campus czy Watford Football Club. Następnie przeszedłem do firmy Senator Security Limited, gdzie świadczyłem usługi pracownika ochrony oraz kierownika zmiany dla King’s College London Institute of Psychiatry, a także jako mobilny kierownik nadzoru dla wszystkich kampusów King’s College London oraz Department of Health (brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia). W marcu 2010 roku zakończyłem karierę w tym zawodzie i wróciłem do Polski.

Wolontariat.
Działalność wolontariacką rozpocząłem w 2008 roku od współpracy ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, dla których przygotowywałem materiały graficzne związane zarówno z bieżącą działalnością jak i wydaniem jubileuszowego numeru magazynu „Technika i Nauka„, dla którego to zaprojektowałem okładkę. W tym samym roku nawiązałem współpracę z Radą Osiedla Górne w mojej rodzinnej Pile, dla której przygotowałem stronę www (szczegóły tutaj). Na koniec 2008 zaangażowałem się też w działalność Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie asystując na zajęciach poświęconych obsłudze oprogramowania AutoCAD.
W połowie 2013 roku wspomogłem swoimi umiejętnościami zespół streetball’owy Whos Ya Daddy ze Szczecina tworząc dla nich stronę www oraz prowadząc profil na Facebook’u. Niestety, w październiku 2014 zespół zawiesił działalność.
Na rzecz Rady Osiedla Górne działam do dnia dzisiejszego.
Sama idea wolontariatu wzięła się z chęci rozwoju swoich zainteresowań oraz wykorzystania posiadanych umiejętności  do pomocy innym. Jest to także doskonały sposób na usprawnienie organizacji czasu wolnego.